loader

Objekt, který zkoumá vizuální možnosti kresby v prostoru.