loader

MgA. et Mgr. Lukáš Hašek /1985/ vystudoval obor malba, grafický design a výtvarná výchova v Plzni. Účastnil se workshopů vedených uznávanými osobnostmi české výtvarné scény. Několik let vedl Galerii zvenku zaměřenou na prezentaci mladých plzeňských autorů. V současnosti se věnuje volné tvorbě a působí jako lektor kurzů kresby a malby v Ateliér Plzeň z.s.

Kontakt: lukas-hasek@email.cz | BLOG | Facebook | www.lukas-hasek.cz

Landscape painter, lecturer, participant of legendary plein air workshops conducted by Václav Malina and František Hodonský.

MgA. et Mgr. Lukáš Hašek /1985/ He graduated in painting, graphic design and art education in Pilsen. He has participated in workshops conducted by recognised personalities of the Czech art scene. For several years, he used to be a curator of „Zvenku“ gallery which was aimed to present Pilsner artists. In these days, he is dealing with his free artworks and he is lecturing courses of drawings and paintings in Ateliér Plzeň z.s.

Contact: lukas-hasek@email.cz | BLOG | Facebook | www.lukas-hasek.cz

„Les a krajinu vnímám jako prostor pro vlastní přemítání, myšlenky, zastavení se v čase i ohlédnutí zpět. Touha hledat výtvarnou formu v přírodě vznikla zřejmě s typem mého osobnostního založení.

Inspiraci hledám v údolí říček a potoků, místech, kde se nad řekou klikatí jen nepatrná stezka. Tam můžu nalézt vysoká úbočí, poklidné meandry, rokle i průhledy do volné krajiny. Opakovanými návraty vzniká vazba na zcela konkrétní krajinu. Zde čerpám náměty. Zajímá mně vztah mezi tvarem a barvou. Redukcí správného tvaru přicházím často k řešení úplně jednoduchému, v duchu grafického designu.

Zalesněné přítoky s vysokými stráněmi a černými skalisky doslova lákají k přenocování. Nepospíchat, dokázat prožít pohodu a pozorně se dívat kolem sebe může stát na počátku cesty k výtvarnému vyjádření.“

© 2017. All rights reserved by Lukáš Hašek. Created by tommyn.